เบื้องหลังการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ “ธ.ก.ส.”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

…Studio News…

ภาพการถ่ายแบบประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องสตูดิโอ
อาคารการโรงแรม ชั้น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *