ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

…Studio News…
ขอเชิญร่วมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมงคลอาภา1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *