ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ 2555

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

…Studio News…

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 “สัมพันธ์ สายใย จากใจราชมงคล”
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ทีมพัฒนานวัฒกรรมและเทคโลโลยีการคึกษา ได้ควบคุมระบบ แสง สี เสียง ถ่ายทอดสดภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *