Studio จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล

September 19, 2012 0 By admin

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

…Studio News…

หน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้อง สตูดิโอ อาคารการโรงแรม ชั้น 3
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป