บรรยากาศ “งานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์”

September 24, 2012 0 By admin

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

วันที่ 21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ ห้องสตูดิโอ อาคารการโรงแรม ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน