ผลการประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
และชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลพิเศษชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *