แจ้งเบอร์ติดต่อหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

ประกาศ! เนื่องจากอุปกรณ์โทรศัพท์ของ กลุ่มงานนวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เกิดเหตุขัดข้อง
หากต้องการติดต่อหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่ >> 02-356-4080 , 02-356-4084

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *