ถ่ายทำรายการ “สารพันงานประดิษฐ์”

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้เริ่มบันทึกเทปการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เทปแรกของปีการศึกษา 2555 เทอม 2 โดยได้บันทึกเทปสื่อทางไกลรายการ “สารพันงานประดิษฐ์” จำนวน 2 เทป โดย อ.อารยะ ไทยเที่ยง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ตอนที่ 1 มัจฉาเริงทะเล และ ตอนที่ 2 หมีน้อยชมสวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *