ถ่ายทำรายการ “สร้างสรรค์งานผ้า”

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

วันนี้ ทางทีมงาน Studio ได้บันทึกเทปสื่อทางไกลรายการ “สร้างสรรค์งานผ้า” จำนวน 3 เทป โดย อ.อัชชาและคณะ จากอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ตอนที่ 2 เสื้อผ้าเก่าเล่าใหม่(1)  ตอนที่ 3 เสื้อผ้าเก่าเล่าใหม่(2) และตอนที่4 เสื้อผ้าเก่าเล่าใหม่(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *