ถ่ายทำ “ราชมงคลเกรียงไกร”

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ออกไปทำการถ่ายทำ วิดิทัศน์ราชมงคลเกรียงไกร ตอน เกียรติภูมิแผ่นดิน ของกองศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *