ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

วันนี้ทีมงาน Studio ได้บันทึกเทปสื่อทางไกล 2 รายการ  1.รายการ “สร้างสรรค์งานผ้า”  จำนวน 2 เทป โดย อ.อัชชาและคณะ จากอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 1 การ์ดสวยด้วยผืนผ้า ตอนที่ 10 กล่องดินสอดินสอตั้งโต๊ะ  2.รายการ “แบบตัดกางเกง” จำนวน 1 เทป โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่1 ความรู้การทำแบบตัดกางเกงชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *