“ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ในงาน TechnoMart InnoMart 2012

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 25-29 ที่ผ่านมา ทีมงาน Studio ได้ออกกองบันทึกเทปนอกสถานที่ ในงาน TechnoMart InnoMart 2012 ของรายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ณ ไบเทค บางนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *