แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2555

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS ที่มีการสร้างและมีผู้เรียนเข้าใช้งานมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม 2555 โดยแยกออกเป็น 9 คณะ มีรายละเอียด ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *