ถ่ายทำรายการ “สารพันงานประดิษฐ์” 2 เทป

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ทำการถ่ายทำรายการ “สารพันงานประดิษฐ์” จำนวน 2 เทป โดย อ.อารยะ ไทยเที่ยง อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เป็นผู้ดำเนินรายการ  ตอนที่ 3 บุหงาปรุงจิต  ตอนที่ 4 สมุรไพรชวนชื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *