ถ่ายทำรายการ”สร้างสรรค์งานผ้า”

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ทำการถ่ายทำรายการ “สร้างสรรค์งานผ้า” จำนวน 3 เทป โดย อ.อัชชาและคณะ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 6 พวงกุญแจดอกแก้ว  ตอนที่ 15 เครื่องประดับจากผ้า(1)  และตอนที่ 16 เครื่องประดับจากผ้า(2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *