ถ่ายทำ”พระนครเกรียงไกร”

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงานStudio ได้ออกกองถ่ายทำ “วิดิทัศน์พระนครเกรียงไกร” ของกองศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ตลาดเทวราช และชุมชนวัดเทวราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *