วิทยากรรับเชิญในการอบรม “เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์”

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงาน Studio ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม “เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์” จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *