ถ่ายทำรายการ “สร้างสรรค์งานผ้า” 3 เทป

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงานStudio ได้ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ”สร้างสรรค์งานผ้า” จำนวน 3 เทป โดย อ.อัชชาและคณะ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 12 หมวกสวยแบบ(1) ตอนที่ 13 หมวกสวยแบบ(2)  ตอนที่14 หมวกสวยแบบ(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *