ถ่ายทำรายการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชบา”

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

วันนี้ทางทีมงาน Studio ได้ถ่ายทำสื่อทางไกล รายการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชบา” 1 เทป โดย อ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี และคณะ อาจาร์ยจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 4 การผลิตกล่องเอนกประสงค์กระดาษผักตบชวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *