งานซ้อมย่อยรับปริญญารวม ปี 2554

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานซ้อมย่อยรับปริญญารวม ปี 2554 โดยทางทีมงาน Studio ได้ควบคุมระบบแสง สี เสียง และถ่ายทอดสด ภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *