ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” จำนวน 2 เทป โดย อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และคณะ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตอนที่  6 กรรมวิธีการผลิตไส้กรอก  ตอนที่ 10 เต้าฮวยข้าวกล้องงอก และ บัวลอยข้าวกล้องงอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *