ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

วันนี้ทางทีมงาน Studio ได้ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” จำนวน 1 เทป โดย อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และคณะ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ตอน “บัวลอยข้าวกล้องงอก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *