ถ่ายทำรายการพร้อมสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม2555 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ออกถ่ายทำพร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *