ภาพการประกวด “RMUTP Bartender Challenge 2013”

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประกวด “RMUTP Bartender Challenge 2013” ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้ทำการบันทึกภาพวีดีโอ และภาพนิ่งภายในงาน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *