แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 9 คณะ  จัดกิจกรรมปัจจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกาา 2555  ในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 28  และ 29  มกราคม 2556  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.30 น.  ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ  และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ  ประจำปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล  คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังนี้

กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *