ภาพเบื้องหลังการทำ วีดีทัศน์ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

ทีมงาน Studio ได้รับมอบหมายให้ทำ วีดีทัศน์ ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้แสดงในงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *