ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ปีที่ 9 ในวัน ศูกร์ ที่ 18 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และงานจับฉลาของขวัญปีใหม่จากมหาวิทยาลัย

กำหนดการจัดงานวันสถาปนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *