ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ปีที่ 9 ในวัน ศูกร์ ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และงานจับฉลาของขวัญปีใหม่จากมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *