ถ่ายทอดสด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2555

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

ถ่ายทอดสด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที 28 และ 29 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ชมการถ่ายทอดสดคลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *