ภาพบรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที 28 และ 29 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้ทำการควบคุมระบบ แสง สี เสียง บันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว ภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *