ถ่ายทำรายการพระนครเกรียงไกร

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…

ทางทีมงาน Studio ได้ออกกองถ่ายทำรายการ “พระนครเกรียงไกร” ตอน งานใบตอง : กระทงลอย ของกองศิลปวัฒนธรรรม ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *