แจ้งเหตุขัดข้อง การเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…

ขณะนี้ทีมพัฒนากำลังปรับปรุงระบบ e-Learning จึงอาจทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งาน
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน จึงต้องขออภัยอาจารย์และนักศึกษามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
02-356-4084 หรือ 02-356-4080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *