สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกเทปโทรทัศน์ งานนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ “พระพุทธละทายชัยมงคล”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกเทปโทรทัศน์ งานนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ “พระพุทธละทายชัยมงคล” มีการแสดงละครตำนานอิงประวัติศาสตร์เล่าขานถึงการอพยพ การตั้งถิ่นฐาน สร้างบ้านแปลงเมืองของชาวตำบลละทาย ในชุด “อรุณเบิกฟ้า เหนือลำน้ำมูล คนดีศรีละทาย” ณ วัดบ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ที่มา : http://www.banlathai.com/?p=800