ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “ขนมไทย”

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล ชื่อรายการ “ขนมไทย” จำนวน 1 เทป ตั้งแต่เวลา 13.30-17.30น. โดย ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดในการถ่ายทำ ดังนี้

1. ตอนที่ 1 ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ออกอากาศวันที่ 7 มิ.ย 56

กำกับภาพและเสียงโดย นายภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง และบันทึกภาพโดย นางสาวปัญญาพร แสงสมพร และนายกิตติ แย้มวิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *