ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล รายการ “ขนมไทย”

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล ชื่อรายการ “ขนมไทย” จำนวน 2 เทป ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30น. โดย ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดในการถ่ายทำ ดังนี้

1. ตอนที่ 2 ตะโก้ ลืมกลืน ออกอากาศวันที่ 14 มิ.ย. 56
2. ตอนที่ 5 ขนมถั่วแปบ ขนมถั่วแปบแบบปากหม้อ ออกอากาศวันที่ 5 ก.ค. 56

กำกับภาพและเสียงโดย นายภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง และบันทึกภาพโดย นางสาวดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร และนายกิตติ แย้มวิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *