เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ ๒๐ พฤษภาคมคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 และ 22  พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.30 น.  ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *