ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที 21 และ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้ทำการควบคุมระบบ แสง สี เสียง บันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว ภายในงาน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *