สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ถ่ายทอดสดและระบบคอมพิวเตอร์ ในงาน 5th RMUTNC & 4th RMUTIC

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio และ กลุ่มงานระบบเครือข่าย ได้ไปสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการถ่ายทอดสดและระบบคอมพิวเตอร์

เนื่องในงาน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 หรือ 5th RMUTNC & 4th RMUTIC ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อความยั่งยืนที่จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *