ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้ทำการควบคุมระบบ แสง สี เสียง บันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว ภายในงาน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *