เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมสัมมนา “ASEAN Translation and Interpretation Industry and Technology Center”

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์และสถานที่เพื่อบันทึกเทปและถ่ายทอดสดในงานประชุมสัมมนา “ASEAN Translation and Interpretation Industry and Technology Center”  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องสตูดิโอ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *