ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานประชุมสัมมนา “ASEAN Translation and Interpretation Industry and Technology Center”

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานประชุมสัมมนา “ASEAN Translation and Interpretation Industry and Technology Center”  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องสตูดิโอ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้จัดสถานที่ ทำการควบคุมระบบ แสง สี เสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภายในงาน และ ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *