บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานกีฬาสี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานกีฬาสี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น.  ณ  โรงยิม  ชั้น 2  อาคารมงคลอาภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *