ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีประกาศผลการประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1  ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คร้้งที่ 3  ในวันที 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทางทีมงาน Studio ได้ ทำการควบคุมระบบ เสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภายในงาน และ ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *