ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันแม่ “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี”

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันแม่ “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 81 พรรษา มหาราชินี” ในวันที 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น.   ณ  หอประชุม  D – Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทางทีมงาน Studio  ได้ติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินการนำเสนอพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เรารักแม่ของแผ่นดิน และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *