ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการสัมมนา “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น”

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการสัมมนา”ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ในวันที 27 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทางทีมงาน Studio  ได้บริการถ่ายภาพนิ่งบรรยากาศภายในงาน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *