ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงานแสดงมุทิตาจิต “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะศิลปศาสตร์ ปี 2556 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *