ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ภายในงาน “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *