ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพบุคลากร สตูดิโอ มีเดีย

September 18, 2013 0 By admin

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพบุคลากร สตูดิโอ มีเดีย  ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)