ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพบุคลากร สตูดิโอ มีเดีย

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพบุคลากร สตูดิโอ มีเดีย  ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *