ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพนักศึกษาทั้ง 9 คณะในชุดมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกภาพนักศึกษาทั้ง 9 คณะในชุดมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย    ในวัศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องมินิสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *