ภาพเบื้องหลังการบันทึกเทปถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ   ที่จะจัดขึ้นในวัพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *